HikingEstonia pärit rendivarustuse rentimisel kehtivad järgmised tingimused

 1. Rendivarustuse omanik on HikingEstonia.
 2. Omavoliline lisalaenutamine, müük, rentimine ja rendivarustuse üleandmine on keelatud.
 3. Kliendil on õigus kasutada rendivarustustust ainult sihtotstarbeliselt.
 4. Klient kohustub rendivarustust kasutama ettevaatlikult.
 5. Rendivarustus tuleb tagastada kokkulepitud tähtaja jooksul. Kui rendivarustust ei tagastata õigeaegselt, hüvitatakse HikingEstoniale viivitatud päevade eest kahekordne renditasu.
 6. HikingEstonial on õigus kokkulepe viivitamatult lõpetada, kui selgub, et klient on esitanud valeandmeid, ei maksa renditasu õigeaegselt, ei taga renditud rendivarustuse hooldust, kasutab rendivarustuse vastuolus kasutustingimustega või rikub seda kokkulepet muul viisil. Kokkuleppe lõpetamise korral on klient kohustatud renditud tehnika viivitamatult tagastama.
 7. Klient on kohustatud HikingEstonia renditud matkavarustuse kahjustamisest ja purunemisest võimalikult kiiresti teavitama. Kliendil ei ole õigus varustust ise remontida (kui pole kokku lepitud teisiti).
 8. Varguse ja varustuse eest vastutab klient.
 9. Klient on kohustatud hüvitama HikingEstoniale rendivarustuse kadumise. Rendivarustuse varguse korral on klient kohustatud sellest viivitamatult teatama politseile ja HikingEstoniale
 10. HikingEstonial on õigus nõuda kliendilt kogu tekitatud kahju. Kui rendivarustus hävitatakse või seda ei saa muul põhjusel tagastada, on kliendil kohustus maksta nii rendivarustuse rent kui ka täishind.
 11. Klient teatab, et tal on seadmete kasutamiseks vajalik tehnika ja ta kasutab tegevuses vajalikke kaitsevahendeid.
 12. HikingEstonial ei vastuta kliendi või kolmandate isikute tekitatud kahjude eest. Samuti rendiseadme kasutamisest põhjustatud kahju. Kõik rendiseadme kasutamisega seotud riskid lasub kliendil ja klient on kohustatud hüvitama tekitatud kahjud rendileandjale ja kolmandatele isikutele.
 13. Renditasu ja tagatisraha makstakse enne renditähtaja algust. Pärast renditud tehnika tagastamist tagastatakse tagatisraha.
 14. Tagatisrahast arvestatakse vajadusel maha summad rendivarustuse remondi eest või trahv tagasimakseperioodi ületamise eest (iga ületanud päeva laenutasu kahekordne summa).